pfcc acsi wifi ekokemping
adres

Żeromskiego 168, Chłapowo

numer telefonu

501 197 450, 501 315 572

Aby dokonać rezerwacji, kliknij tutaj.

Cennik

 CENNIK 2018

POBYT Z WŁASNYM NAMIOTEM, PRZYCZEPĄ, KAMPEREM: 

toalety i prysznice bezpłatne, gorąca woda 24h
 

 

SEZON NISKI
1 kwietnia - 22 czerwca,
19 sierpnia - 30 września

SEZON WYSOKI
22 czerwca -
19 sierpnia
osoba dorosła 10,00 zł 15,00 zł
dziecko do 10 lat  7,50 zł 12,50 zł
dziecko do 4 lat  gratis gratis
namiot 1-2 os. 10,00 zł 10,00 zł
namiot 3-4 os. 10,00 zł 13,00 zł
namiot 5-6 os. 10,00 zł 16,00 zł
namiot wielkopowierzchniowy zajmujący cały sektor 10,00 zł 20,00 zł
przyczepa "Niewiadów"  10,00 zł 12,00 zł
przyczepa do 5 m  10,00 zł 14,00 zł
przyczepa pow. 5 m  10,00 zł 16,00 zł
przedsionek do przyczepy  10,00 zł 10,00 zł
przyłącze namiotu do prądu  12,00 zł 12,00 zł
przyłącze przyczepy kempingowej do prądu  12,00 zł 12,00 zł
przyłącze kampera do prądu:  12,00 zł 14,00 zł
namiot ogrodowy, altanka (własna) 10,00 zł 10,00 zł
samochód osob.  10,00 zł 15,00 zł
bus, jeep  10,00 zł 20,00 zł
kamper 10,00 zł 25,00 zł

samochód dostawczy, duży kamper

15,00 zł

40,00 zł

motocykl, skuter (weekend) 5,00 zł 10,00 zł
zwierzęta domowe  5,00 zł 5,00 zł
pobyt w sektorze ZIELONY - opłata dodatkowa bez dopłat 30 zł/dzień
pobyt w sektorze PREMIUM - opłata dodatkowa 10 zł/dzień 40 zł/dzień
pobyt w sektorze PRESTIGE - opłata dodatkowa 20 zł/dzień 50 zł/dzień
wynajęcie parceli ZIELONEJ na cały sezon 6000 zł + opłata klimatyczna
wynajęcie parceli PREMIUM na cały sezon 7000 zł + opłata klimatyczna
wynajęcie parceli PRESTIGE na cały sezon 8000 zł + opłata klimatyczna


* wypożyczenie ławy biesiadnej - 25 zł - OPŁATA JEDNORAZOWA NA CAŁY POBYT

* wypożyczenie kabla do prądu - 25 zł - OPŁATA JEDNORAZOWA NA CAŁY POBYT
* wypożyczenie altany LAZUROWE - 25 zł / opłata dziena
* wypożyczenie namiotu ze śpiworami i materacem - cennik na odrębnej stronie
* przedłużenie pobytu - opłata jednorazowa 5 zł płatna dla całego meldunku
* korzystanie z infrastruktury sanitarno-socjalnej - 10 zł/jednorazowo na cały pobyt

Dla gości z zewnątrz:
* prysznic (no limit time) - 10 zł/opłata jednorazowa

* toaleta - 2,50 zł

rabaty
(sez. wysoki)

dla stałych gości - 5%
pobyt powyżej 14 dni - 10%
pobyt powyżej 21 dni - 15%

Rabaty się nie sumują.

 

WYNAJEM PRZYCZEP "LAZUROWE"

gorąca woda 24h/dobę, prysznice i toalety bezpłatne

  SEZON NISKI
1 kwietnia - 23 czerwca,
20 sierpnia - 30 września

SEZON WYSOKI
22 czerwca -19 sierpnia

przyczepa dwuosobowa    
przyczepa trzyosobowa 90,00 zł 150,00 zł
przyczepa czteroosobowa 110,00 zł 160,00 zł
przyczepa pięcioosobowa 120,00 zł 180,00 zł
przyczepa sześcioosobowa 130,00 zł 200,00 zł
opłata za pojazd 10,00 zł 15,00 zł
opłata za zwierzę domowe 10,00 zł 10,00 zł

WYNAJEM PRZYCZEP "LAZUROWE STUDENT"

gorąca woda 24h/dobę, prysznice i toalety bezpłatne

  SEZON NISKI
1 kwietnia - 22 czerwca,
19 sierpnia - 30 września
SEZON WYSOKI
22 czerwca -
19 sierpnia
     
przyczepa trzyosobowa 80,00 zł 120,00 zł
przyczepa czteroosobowa 100,00 zł 140,00 zł
przyczepa pięcioosobowa 120,00 zł 160,00 zł
przyczepa sześcioosobowa 130,00 zł 180,00 zł
opłata za pojazd 10,00 zł 15,00 zł
opłata za zwierzę domowe 10,00 zł 10,00 zł


Warunkiem skorzystania z przyczepy studenckiej jest okazanie ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej. Przyczepy studenckie znajdują się w tzw. "miasteczku studenckim" - Student Beach Camp. Zapraszamy!

 

REGULAMIN

 

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pola namiotowo-kempingowego „Lazurowe“ w Chłapowie, zwanego dalej „polem namiotowym“ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
   
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pola namiotowego.

 

§2

KORZYSTANIE Z USŁUG POLA NAMIOTOWEGO

 

 1. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.
   
 2. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji Nie dotyczy osób wynajmujących przyczepy Lazur oraz Lazur Student. w dniu przyjazdu oraz uregulować należność za cały okres pobytu opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną - według aktualnie obowiązującego cennika. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty - kartę pobytu oraz paragon fiskalny, który należy zachować do dnia wyjazdu.
 3. Każdy z gości jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 10 zł/osoba tytułem korzystania z obiektów sanitarno-socjalnych.

 

 

§3

DOBA POBYTOWA

 

 1. Doba pobytowa w naszych przyczepach Lazur i Lazur Student kończy sie o godz. 10.00 a zaczyna o 15.00. 
 2. Na sektorach standardowych (sektory nienumerowane) każda doba pobytowa kończy się o godz. 21:00 w dniu wyjazdu, w związku z powyższym za ostatni dzień pobytu doliczana jest opłata w wysokości 50% wartości jednego dnia pobytowego.
 3. W parcelach numerowanych (zielone, premium, prestige) obowiązuje inna zasada naliczania dób pobytowych tzw. pełnych dni pobytu. Zgodnie z tą zasadą, doba pobytowa rozpoczyna się o dowolnej godzinie w dniu przyjazdu, zaś kończy się o godzinie 24:00 w dniu wyjazdu. Przykładowo termin pobytu 1-5 lipca obejmuje pełnych 5 dób pobytowych.
 4. W przypadku pobytów weekendowych (przyjazd w piątek lub sobotę oraz wyjazd w sobotę lub niedzielę) doba pobytowa na sektorach standardowych kończy się o godz. 21:00 w dniu wyjazdu, w związku z powyższym za ostatni dzień pobytu doliczana jest opłata w wysokości 100% wartości ostatniego dnia pobytowego (nie dotyczy to wynajmu przyczep Lazurowe/Lazurowe Student) gdzie doba kończy się o 10.00. Jeżeli zameldowanie następuje dopiero po godz. 15:00 wówczas dolicza się tylko 50% wartości ostatniego dnia pobytowego jak w każdy normalny dzień.
 1. Do czasu upływu ostatniej opłaconej doby pobytowej, korzystający z pola namiotowego Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę
 2. Prośbę o przedłużenie doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Pole namiotowe może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc pobytowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.
 3. Pole namiotowe zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 4. W przypadku wynajmu firmowych przyczep Lazur na pobyt 1-dniowy obowiązuje podwyższona stawka dzienna w wysokości 150% dobowej ceny przedstawionej w cenniku.
 5. W przypadku pobytu w parceli własnym namiotem lub przyczepą kempingową minimalny koszt dzienny to 40 zł.
 6. Wszyscy goście zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty za cały okres pobytu w wysokości 10 zł za osobę, tytułem nielimitowanego korzystania z obiektów sanitarnych na terenie kempingu. Nie dotyczy osób wynajmujących przyczepy Lazur oraz Lazur Student.


§4

REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
   
 2. Gość pola namiotowego nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
   
 3. Osoby odwiedzające gości zameldowanych na kempingu winny każdorazowo zgłosić swoje przyjście w recepcji i uzyskać kartę gościa. Koszt wydania karty wynosi 10 zł. Karta goscia ważna jest w godzinach od 8.00 do 23.00.
   
 4. Pole namiotowe może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pola namiotowego lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pola namiotowego lub innych osobach przebywających na polu namiotowym. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej kemping ma prawo usunąć gości z pola namiotowego poprzez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską - wówczas naliczana jest opłata karna w wysokości 100 zł.
   
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na wzkazane przez administrację pola namiotowego konto bankowe zostanie wpłacony określony zadatek. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
   
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej lub odwołania pobytu, pole namiotowe nie zwraca wcześniej pobranych opłat. Istnieje również możliwość rezygnacji z przyjazdu i zwrotu zaliczki jednakże z minimum 14 dniowym mailowym uprzedzeniem recepcji o rezygnacji z pobytu. Wówczas zwracana jest zaliczka jednakże pomniejszona o podatek dochodowy oraz koszty operacyjne (łącznie potrącamy 30%).

 

 

§5

USŁUGI

 

 1. Pole namiotowe świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
   
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
   
 3. Miejsce rozbicia namiotu lub ustawienia przyczepy kempingowej, kampera lub pojazdu określa Kierownik pola namiotowego.

 

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI POLA NAMIOTOWEGO

 

 1. Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
   
 2. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00-7:00. Za zakłócanie ciszy nocnej pobierana jest kara pieniężna w wysokości 50 zł. Za ponowne zakłócenie ciszy nocnej następuje wydalenie z pola.
   
 3. Każdy kto bez wiedzy i zgody obsługi pola udostępnia energię elektryczną osobom, które energii nie wykupiły, może zostać przez kierownictwo pola namiotowego wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

§7

WCZEŚNIEJSZY WYJAZD Z POLA (SKRÓCENIE POBYTU)

1. W przypadku wcześniejszego wyjazdu (skrócenia pobytu) kemping nie zwraca wcześniej pobranych opłat. Jednakże istnieje możliwość otrzymania voucheru pobytowego w wysokości połowy kwoty niewykorzystanej na okres nie dłuższy niż dwa dni. Vouchery mogą być wykorzystywane zarówno w sezonie niskim, jak i wysokim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole namiotowe

Lazurowe - Pole Namiotowe & Camping

84-120 Władysławowo, Chłapowo

Aleja Żeromskiego dz. nr 168-174

Kontakt

tel. 501 197 450

tel. 501 315 572

fax. 58 674 20 20

e-mail: recepcja@lazurowe.com.pl

 

e-mail: marketing@lazurowe.com.pl

dotyczy kontaktu w innych sprawach niż rezerwacja

 

 

Dane Firmy

Lazurowe Sp. z o.o.

KRS 0000454450

NIP 584 273 07 99

REGON 221847917