pfcc acsi wifi ekokemping
adres

Żeromskiego 168, Chłapowo

numer telefonu

501 197 450, 501 840 450

Aby dokonać rezerwacji, kliknij tutaj.
Sprawdź wolne terminy.
Wyszukaj dostępne parcele/przyczepy/domki

Cennik

 

 

SEZON NISKI

01 stycznia- 14 czerwca 2023

21 sierpnia- 31 grudnia 2023

SEZON ŚREDNI, WYSOKI

14 czerwca- 21 sierpnia 2023

 osoba dorosła  19,00 zł.  24,00 zł.
 uczeń, student 15,00 zł.  20,00 zł.
 dziecko do lat 10  12,00 zł.  17,00 zł.
 dziecko do lat 4  gratis  gratis
 namiot 1-2 os.  14,00 zł.  19,00 zł.
 namiot 3-4 os.  16,00 zł.  22,00 zł.
 namiot 5-6 os.  18,00 zł.  28,00 zł.
 namiot wielkopowierzchniowy   20,00 zł.  30,00 zł.
 przyczepa niewiadów  17,00 zł.  20,00 zł.
 przyczepa do 5 m  20,00 zł.  25,00 zł.
 przyczepa powyżej 5 m  23,00 zł.  28,00 zł.
 przyczepa bagażowa  12,00 zł.  15,00 zł.
 przystawka, pawilon, przedsionek, altanka  10,00 zł.  12,00 zł.
 samochód osobowy  12,00 zł.  25,00 zł.
 samochód bus, jeep, suw  20,00 zł.  25,00 zł.
 samochód dostawczy, duży kamper  40,00 zł.  60,00 zł.
 kamper  35,00 zł.  50,00 zł.
 nocleg w samochodzie osobowym  20,00 zł.  28,00 zł.
 motocykl, skuter  10,00 zł.  12,00 zł.
 przyłącze do prądu  18,00 zł.  25,00 zł.
 zwierzę domowe  7,00 zł. (12,00 zł. w przyczepie Lazur)  10,00 zł. (12,00 zł. w przyczepie Lazur)
 korzystanie z pralki  20,00 zł.  25,00 zł.

 

PARCELE PRESTIGE 1-25  
W sezonie niskim: 01.01-14.06 oraz 04.09-31.12.2023 90 zł / doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07 oraz 21.08-04.09.2023 170 zł / doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  190 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  170 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  170 zł/doba
 PARCELE PREMIUM 1-77
W sezonie niskim: 01.01-14.06 oraz 21.08-31.12.2023  80 zł/doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  140 zł/doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  160 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  140 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  140 zł/doba
 PARCELE PREMIUM 78-80
W sezonie niskim: 01.01-14.06 oraz 21.08-31.12.2023  80 zł/doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  110 zł./doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  130 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  110 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  110 zł/doba
 PARCELE ZIELONE 
W sezonie niskim: 01.01-14.05 oraz 21.08-31.12.2023  70 zł/doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  100 zł/doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  120 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  100 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  100 zł/doba
 PARCELE ŻÓŁTE
W sezonie niskim: 01.01-14.06 oraz 21.08-31.12.2023

60 zł/doba

W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  80 zł/doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  100 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  80 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  80 zł/doba
 PARCELE KAMPER-BUS
W sezonie niskim: 01.01-14.06 oraz 21.08-31.12.2023  50 zł/doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  80 zł/doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  100 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  80 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  80 zł/doba
 PARCELE STANDARD
W sezonie niskim:01.01-14.06 oraz 21.08-31.12.2023  50 zł/doba
W sezonie średnim: 14.06-15.07.2023  60 zł/doba
W sezonie wysokim: 15.07-21.08.2023  75 zł/doba
Majówka: 28.04-04.05.2023  60 zł/doba
Boże Ciało: 07-11.06.2023  60 zł/doba
 PRZYCZEPY LAZUR
 Przyczepy 3-osobowe:  
W sezonie niskim: 29.04-14.06 oraz 22.08-30.09.2023  90 zł/doba
W sezonie wysokim: 14.06-22.08.2023  150 zł/doba
 Przyczepy 4-osobowe:  
W sezonie niskim: 29.04-14.06 oraz 22.08-30.09.2023  110 zł/doba
W sezonie wysokim: 14.06-22.08.2023  160 zł/doba
 Przyczepy 5-osobowe:  
W sezonie niskim: 29.04-14.06 oraz 22.08-30.09.2023  120 zł/doba
W sezonie wysokim: 14.06-22.08.2023  180 zł/doba
 Przyczepy 6-osobowe:  
W sezonie niskim: 29.04-14.06 oraz 22.08-30.09.2023  130 zł/doba
W sezonie wysokim: 14.06-22.08.2023  200 zł/doba

 

Korzystanie z Pryszniców i Toalet bezpłatnie
Wypożyczenie ławy (opłata jednorazowa za cały pobyt) 25 zł
Wypożyczenie kabla elektrycznego (opłata jednorazowa za cały pobyt)  25 zł
Internet (opłata jednorazowa za cały pobyt) obligatoryjna  5 zł
Parking za cały dzień  25 zł
Karta gościa   10 zł
Karta gościa (cała doba)  20 zł
Każda parcela pow. 6 osób - dodatkowo 25 zł do kosztu parceli (dot. poboru energii)  25 zł
 Zniżki na parcelę lub przyczepę (tylko w sezonie 14.06-21.08.2023)  
Stały klient  -5%
Pobyt powyżej 21 dni  -5%
Pobyt powyżej 30 dni  -7%
Zniżki nie sumują się. Zniżka liczy się tylko przy zapłacie za określoną liczbę dni z góry i nie liczy się przy przedłużaniu pobytu. Zniżki dotyczą parceli oraz przyczep Lazur. Zniżka nie obejmuje opłaty za osobę. Domeldowanie do pobytu - 10 zł jednorazowo. Sportowy - 25 zl/doba.  

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pola namiotowo-kempingowego„Lazurowe“ w Chłapowie, zwanego dalej „polem namiotowym“ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadetku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pola namiotowego.

  

§2 KORZYSTANIE Z USŁUG POLA NAMIOTOWEGO - KEMPINGU

  

1. Do korzystania z pola namiotowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.

2. Przybywający na terenie pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji w dniu przyjazdu oraz uregulować należność za cały okres pobytu opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną - według aktualnie obowiązującego cennika.

  

§3 DOBA POBYTOWA

  

1. Doba pobytowa w przyczepach Lazur kończy się o godz. 10.00 a zaczyna o 15.00.

2. W sektorach numerowanych (Parcele Standard, Żółte, Zielone, Premium oraz Prestige) doba pobytowa trwa od godz. 12.00 do godz.11.00 w dniu wyjazdu.

3. Do czasu upływu ostatniej opłaconej doby pobytowej, korzystający z pola namiotowego Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

5. Informację o przedłużeniu doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji przed upływem zaplanowanego pobytu. Pole namiotowe może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc pobytowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu.

6. Pole namiotowe zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi standardami.

7. Jeśli istnieje podejrzenie o zakłóceniu ciszy nocnej, pole namiotowe ma prawo pobrać kaucję zwrotną w wysokości 200 zł na poczet ciszy nocnej.

  

§4 REZERWACJA I MELDUNEK

  

1.Dział rezerwacji ma prawo dokonywać zmian numerów Parceli Standard, przy jednoczesnym braku zmiany terminu pobytu, ma to związek z brakiem możliwości przez kamping wynajęcia jednodniowej „luki”, zamieszczając stosowną informację w ofercie wysyłanej do Gościa.

2. Gość pola namiotowego nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby odwiedzające gości zameldowanych na kempingu winny każdorazowo zgłosić swoje przyjście w recepcji i uzyskać kartę gościa. Koszt wydania karty wynosi 10 zł/osoba. Karta gościa ważna jest w godzinach od 8.00 do 23.00.

4. Pole namiotowe może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pola namiotowego lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pola namiotowego lub innych osobach przebywających na polu namiotowym. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej kemping ma prawo usunąć gości z pola namiotowego poprzez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską - za naruszenie ciszy nocnej naliczana jest opłata karna w wysokości 100 zł.. Obowiązuje zakaz puszczania głośnej muzyki w ciągu dnia oraz palenia ognisk. 

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na wskazane przez administrację pola namiotowego konto bankowe zostanie wpłacony określony zadatek. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku braku kontaktu z gościem w okresie 24 godzin od dnia rozpoczęcia pobytu, rezerwacja może zostać anulowana. Zadatek zostaje zachowany.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej lub odwołania pobytu, pole namiotowe nie zwraca wcześniej pobranych opłat. Istnieje również możliwość rezygnacji z przyjazdu i zwrotu zaliczki jednakże z minimum 30 dniowym mailowym uprzedzeniem recepcji o rezygnacji z pobytu. Wówczas zwracana jest zaliczka jednakże pomniejszona o podatek dochodowy oraz koszty operacyjne (łącznie potrącamy 50%).

8. W przypadku rezygnacji z pobytu, który został opłacony, gotówką, kartą kredytową czy bonem turystycznym (dotyczy również zadatków), kemping nie dokonuje zwrotów za opłacony pobyt.

  

§5 USŁUGI

  

1. Pole namiotowe świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.